Make your own free website on Tripod.com
   
หน้าแรก
Smart Brain คืออะไร
หลักการเรียนการสอน
กิจกรรม
หลักการประกอบการ
Links
 
 
 

17-09-2003

ติดต่อเรา<<

 

SMART BRAIN คืออะไร
การเรียนหลักสูตร SMART BRAIN
รูปแบบการคำนวณ
ผลดีของหลักสูตร
ความยาก/ง่าย ของหลักสูตร

SMART BRAIN
ในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่าเข้ามาจะมีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ในด้านคำนวณเกือบทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสิ่งเร้นลับที่ไม่สามารถคำนวณได้ หรืออธิบายได้ นั่นคือกลไกการทำงานของระบบสมองมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัด การคิดเลขในใจหรือการใช้จินตภาพในการคำนวณ เป็นระบบการศึกษาที่สามารถกระตุ้นให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านสมองดีขึ้นสูงขึ้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ นักการศึกษาและบรรดาผู้ปกครองได้ให้ความสำคัญในหลักสูตการใช้จินตภาพในการคำนวณมากขึ้น มีนักเรียนจำนวนมากสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ โดยเรียนรู้ถึงการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น ที่พัฒนามาจากการใช้ลูกคิดจีนโบราณ ในวิถีทางใหม่ๆ

จุดมุ่งหมายของสมาร์ท เบรน คือ การนำเสนอแนวทางในการศึกษาที่น่าสนใจ และมีชีวิตชีวา เพื่อการพัฒนาสมาธิ ความคิด ความจำ การอ่าน และการเขียน ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง

ที่ สมาร์ท เบรน การฝึกทักษะของเด็ก จะช่วยให้เด็กมีความฉลาดรอบรู้มากขึ้น คำแนะนำที่เป็นขั้นตอนจะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และช่วยให้เด็กมีความสามารถพิเศษในการใช้สมอง

สมาร์ท เบรน ก่อตั้งเพื่อสอนทักษะพื้นฐานที่จำเป็น และได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ต่างๆในชีวิต ด้วยความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทุกวันนี้ สมาร์ท เบรน ทุกๆสาขาในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยใช้เทคนิคของศาสตราจารย์ ลี กวน ลุง ซึ่งเป็นชาวไต้หวัน เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ เต็มระบบ และมีประสิทธิภาพ เราต้องการให้เด็กรู้สึกมีความสุขในการฝึกทักษะ เพื่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาของแต่ละคนในการฟัง, การอ่าน, การเขียน, การนับ, การเลียนแบบ, การมีส่วนร่วม, ความชอบ, การสังเกต, การมีเหตุผล, ความจำ, กระบวนการคิด และทักษะอื่นๆอีกมากมาย

SMART BRAIN คืออะไร

เนื้อหาของ สมาร์ท เบรน เป็นรูปแบบหนึ่งในการคำนวณ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องคิดเลข อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆในการหาคำตอบ เพราะเป็นการใช้กระบวนการทางจินตนาการเท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษาหลักสูตร สมาร์ท เบรน
- เพื่อฝึกฝนและอบรมลักษณะการพิจารณาเหตุผลอย่างระมัดระวัง บนพื้นฐานแห่งการสังเกต
- เพื่อฝึกฝนและอบรมให้เด็กมีความจำที่ดี และเรียกข้อมูลด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และใช้เวลาน้อยที่สุด
- เพื่อฝึกฝนและอบรมการใช้ทักษะต่างๆด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และใช้เวลาน้อยที่สุด
- เพื่อฝึกฝนและอบรมให้เด็กเล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตูผลที่ถูกต้อง และใช้ความคิดของเขาเอง
- เพื่อขยายขอบเขตความสามารถของเด็ก และยกระดับทางจิตใจให้แก่เด็ก
- เพื่อการเรียนรู้และรับรู้อย่างรวดเร็ว
การคิดในใจแบบเดิม กล่าวคือ การใช้ระบบเขียนเพื่อทดเลข จะใช้ปากกาและกระดาษในการคำนวณ
การใช้ลูกคิด คือ การสร้างจินตนาการลูกคิดภายในสมอง เพื่อคำนวณหาคำตอบ ซึ่งสามารถทำโจทย์ บวก/ลบ/คูณ/หาร และทศนิยมได้

การเรียนหลักสูตร SMART BRAIN
หลักสูตร สมาร์ท เบรน เริ่มจากการคำนวณโดยใช้นิ้วมือ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของมือและการทำงานของจิต ซึ่งจะทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น

การเรียนเบื้องต้นจะทำให้เด็กฝึกทักษะการใช้กฎ และลูกคิดในการหาคำตอบ เพื่อนำไปสู่การการคิดเลขในใจ โดยอาศัยการจินตนาการลูกคิด แบบฝึกหัดของเด็ก จะต้องแทนตัวเลขด้วยลูกปัดแต่ละตัวในลูกคิด ทักษะการคิดในใจของเด็กจะยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ และการจินตนาการลูกคิดจะใช้เวลาน้อยลง ส่วนใยการเรียนขั้นสูง เด็กจะมีทักษะในการคิดเลขได้รวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์

รูปแบบการคำนวณaaa
1. การสังเกต จากโจทย์ - แบบฝึกหัด (VIEWING) คือ การใช้ตัวเลขที่เห็นมาสร้างเป็นภาพจำนวนลูกคิด เพื่อการคำนวณตัวเลขนั้นๆ
2. การคำนวณตามคำบอก (DICTATION) เราเรียกวิธีนี้ว่า การคำนวณตัวเลขโดยการฟัง คือ จะมีผู้บอกตัวเลขที่ต้องการจะให้คำนวณ แล้วให้ผู้แสดงการคำนวณ คำนวณตามคำบอกนั้น
3. การคำนวณตามคำบอกด้วยตัวเอง - สร้างโจทย์เอง และคำนวณเอง (SILENT DICTATION) คือ ผู้คำนวณจะเป็นผู้บอกตัวเลขด้วยตัวเอง โดยไม่มีการเตรียมตัวเลขมาก่อน และแสดงการคำนวณ โดยการจินตภาพลูกคิดตามที่ตัวเองนึกขึ้นมา

ผลดีของหลักสูตรbbb
การเรียนหลักสูตร สมาร์ท เบรน อย่างต่อเนื่องกัน จะก่อให้เกิด
1. เลิกวิธีการคำนวณแบบเก่า การเรียนทักษะพิเศษนี้จะช่วยเด็กสามารถคำนวณตัวเลขออกมาได้รวดเร็ว และแม่นยำ
2. ช่วยให้เด็กมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เทคนิคการใช้นิ้วมือจะช่วยกระตุ้นการคำนวณของสมองฝั่งซ้าย และขวา พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย และจิตใจ
3. นำประโยชน์จากระบบสมองของมนุษย์มาใช้ให้ได้ผลมากที่สุด นักวิชาการพบว่า มนุษย์นำความสามารถที่ซ่อนเร้นของสมอง มาใช้เพียง 1 ใน 10 เท่านั้น ซึ่งหลักสูตร สมาร์ท เบรน จะช่วยให้เด็กนำสมบัติล้ำค่าที่มีในสมอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และยังช่วยให้เด็กสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
4. สร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเด็ก หลังจากได้ฝึกทักษะในบทเรียนของ สมาร์ท เบรน แล้ว เด็กจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับตัวเลขจนคุ้นเคย และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจะไม่รู้สึกเกลียดตัวเลขอีกต่อไป และสามารถแก้ปัญหาต่างๆด้วยความมั่นใจ
5. ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น สมาร์ท เบรน ไม่ได้แค่ช่วยให้เด็กมีความสนใจในเรื่องตัวเลขเท่านั้น แต่ยังช่วยฝึกให้เด็กมีความเข้าใจในตัวเลขมากขึ้น

ความยาก/ง่าย ของหลักสูตร ccc

เลขคณิตคิดในใจเป็นความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
บางคนคิดว่า ผู้ที่เก่งและฉลาดเท่านั้นที่สามารถเรียนในหลักสูตรนี้ได้ แต่ในความเป็นจริง ใครก็ตามที่เรียนรู้วิธีการใช้ลูกคิด จะสามารถเข้าใจหลักสูตรนี้ได้ ดังนั้น ผู้ที่ฝึกทักษะอย่างขยันหมั่นเพียรสม่ำเสมอก็จะมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรนี้ได้ไม่ยากนัก
ในการเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญใช้เวลาไม่นาน
หลักสูตร สมาร์ท เบรน ก็เหมือนการฝึกทักษะอื่นๆ คือ ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีความรู้ไนเรื่องนั้นๆอย่างแตกฉาน ซึ่งต้องผ่านการเรียนรู้อย่างมีระบบ อาศัยความอดทนในการฝึกฝน ผ่านการทดสอบในแต่ละขั้น เพื่อความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป้าหมายของเราในการเรียนรู้หลักสูตรจะเป็นไปอย่างตื่นเต้น เร้าใจ ง่าย มีความสนุกสนาน และเข้าใจหลักสูตรในระยะเวลาอันสั้น

ขณะนี้หลักสูตร สมาร์ท เบรน ได้รับการรับรอง และยอมรับจากสถาบันการศึกษานานาประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน นิวซีแลนด์ บราซิล มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
สำหรับประเทศไทย สมาร์ท เบรน เริ่มดำเนินการเมื่อกลางปี พ.ศ.2539 และขณะนี้มีสาขาอยู่กว่า 130 สาขาทั่วประเทศ

 
TOPMASTER